Ymgynghoriad ar ddyfodol ystadegau ar y boblogaeth a mudo yng Nghymru a Lloegr

Closes 26 Oct 2023

Amdanoch chi

Mae angen eich enw a'ch cyfeiriad e-bost ar y SYG er mwyn cael eich ymateb i'r ymgynghoriad. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi ynglŷn â'ch ymateb i'r ymgynghoriad. 

Rydym yn ceisio bod mor agored â phosibl o ran ein proses gwneud penderfyniadau. Fel rhan o hyn, rydym yn bwriadu cyhoeddi crynodeb dienw o'r ymatebion a gawn. Ni fyddwn yn cyhoeddi enwau na data personol eraill unrhyw ymatebydd unigol. Fodd bynnag, caiff enwau pob sefydliad a grŵp a fydd yn ymateb i'r ymgynghoriad eu cyhoeddi mewn rhestr o ymatebwyr. Ni chaiff enwau sefydliadau neu grwpiau eu cysylltu ag unrhyw sylwadau a roddir.

Dylech fod yn ymwybodol ein bod, fel awdurdod cyhoeddus, yn ddarostyngedig i'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ac ni allwn byth warantu'n llwyr na chaiff enwau neu ymatebion eu cyhoeddi. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd.

1. Enw llawn
2. Cyfeiriad ebost
3. Ydych chi'n llenwi'r holiadur hwn ar ran sefydliad?
(Required)