Welcome to Office for National Statistics consultations

Find and take part in consultations that interest you.

You can find our open and closed consultations below, or you can search for a consultation by keyword or interest.

Details of consultations held before November 2016 can be found here.

This is your chance to help us produce better statistics for the public good.

Sign up for updates on consultations and participation activities

Sign up to our mailing list

Find out more about the information we collect and hold

Read our Privacy Policy

Closed consultations and surveys

 • Consultation on the future of population and migration statistics in England and Wales

  This consultation is also available in Welsh . Our transformation plans At the Office for National Statistics (ONS), we want your views on our ambitious plans for the transformation of our population and migration statistics. These statistics cover a wide range of areas, including...

  Closed 29 October 2023

 • Ymgynghoriad ar ddyfodol ystadegau ar y boblogaeth a mudo yng Nghymru a Lloegr

  Mae'r ymgynghoriad hwn hefyd ar gael yn Saesneg . Ein cynlluniau trawsnewid Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), rydym am glywed eich barn am ein cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer trawsnewid ein hystadegau poblogaeth a mudo. Mae'r ystadegau hyn yn cwmpasu amrywiaeth eang o feysydd, gan...

  Closed 29 October 2023

 • Arolwg Heintiadau COVID-19 Digidol – Adborth Defnyddwyr

  Nod yr arolwg hwn yw deall eich profiad o gymryd rhan yn Arolwg Heintiadau COVID-19 a nodi meysydd posibl i'w gwella. Dylai gymryd tua 5 - 10 munud i'w gwblhau a gall unrhyw un sy'n cymryd rhan yn yr holiadur ar-lein a thros y ffôn a'r dull dychwelyd samplau drwy'r post a thrwy gludwr mewn...

  Closed 31 March 2023