Open consultations

  • Consultation on the future of population and migration statistics in England and Wales

    This consultation is also available in Welsh . Our transformation plans At the Office for National Statistics (ONS), we want your views on our ambitious plans for the transformation of our population and migration statistics. These statistics cover a wide range of areas, including household characteristics, employment, health, religion and international migration. High-quality, timely population statistics are essential to ensure people get the services and support they need... More
    Opened 29 June 2023
  • Ymgynghoriad ar ddyfodol ystadegau ar y boblogaeth a mudo yng Nghymru a Lloegr

    Mae'r ymgynghoriad hwn hefyd ar gael yn Saesneg . Ein cynlluniau trawsnewid Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), rydym am glywed eich barn am ein cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer trawsnewid ein hystadegau poblogaeth a mudo. Mae'r ystadegau hyn yn cwmpasu amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys nodweddion cartrefi, cyflogaeth, iechyd, crefydd a mudo rhyngwladol. Mae ystadegau am y boblogaeth sy’n amserol ac o ansawdd uchel yn hanfodol wrth sicrhau bod pobl yn derbyn y... More
    Opened 29 June 2023
2 results. Page 1 of 1