Closed consultations and surveys

 • ONS stakeholder satisfaction survey

  At the Office for National Statistics (ONS), we are committed to providing high quality data and analysis for the public good. Our annual stakeholder survey seeks to understand your experiences of the ONS, and your satisfaction with and use of our statistics and analysis. Your views matter to us. They will help us to improve our offer, including how we communicate with you. This survey should take around 10 minutes to complete. You can do it anonymously. We... More
  Closed 27 February 2023
 • Arolwg Heintiadau COVID-19 Digidol – Adborth Defnyddwyr

  Nod yr arolwg hwn yw deall eich profiad o gymryd rhan yn Arolwg Heintiadau COVID-19 a nodi meysydd posibl i'w gwella. Dylai gymryd tua 5 - 10 munud i'w gwblhau a gall unrhyw un sy'n cymryd rhan yn yr holiadur ar-lein a thros y ffôn a'r dull dychwelyd samplau drwy'r post a thrwy gludwr mewn perthynas ag Arolwg Heintiadau COVID-19 ei gwblhau ar gyfer ei gyfnod profi diweddaraf. Mae hyn yn wahanol i'r adeg pan arferai gweithwyr yr astudiaeth ymweld â'ch cartref i gwblhau'r holiadur a chasglu'r... More
  Closed 31 March 2023
 • COVID-19 Infection Survey Digital - User Feedback

  This survey aims to understand your experience of participating in the COVID-19 Infection Survey (CIS) and identify potential areas for improvement. It should take around 5 - 10 minutes to complete and can be completed by anyone taking part in the online and telephone questionnaire and postal and courier sample returns approach to the CIS about their most recent testing window. This is different to when study workers used to visit your home to do the questionnaire and collect the samples. You... More
  Closed 31 March 2023
 • Consultation on the future of population and migration statistics in England and Wales

  This consultation is also available in Welsh . Our transformation plans At the Office for National Statistics (ONS), we want your views on our ambitious plans for the transformation of our population and migration statistics. These statistics cover a wide range of areas, including household characteristics, employment, health, religion and international migration. High-quality, timely population statistics are essential to ensure people get the services and support they need... More
  Closed 29 October 2023
 • Ymgynghoriad ar ddyfodol ystadegau ar y boblogaeth a mudo yng Nghymru a Lloegr

  Mae'r ymgynghoriad hwn hefyd ar gael yn Saesneg . Ein cynlluniau trawsnewid Yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG), rydym am glywed eich barn am ein cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer trawsnewid ein hystadegau poblogaeth a mudo. Mae'r ystadegau hyn yn cwmpasu amrywiaeth eang o feysydd, gan gynnwys nodweddion cartrefi, cyflogaeth, iechyd, crefydd a mudo rhyngwladol. Mae ystadegau am y boblogaeth sy’n amserol ac o ansawdd uchel yn hanfodol wrth sicrhau bod pobl yn derbyn y... More
  Closed 29 October 2023
 • ONS annual stakeholder satisfaction survey

  At the Office for National Statistics (ONS), we are committed to providing high quality statistics and analysis for the public good.     Our annual stakeholder survey seeks to understand your satisfaction with and use of our statistics. This survey uses the term ‘statistics’ to include any data, analysis and statistics produced by the ONS. Your views matter to us. They will help us to improve our offer, including how we communicate with you.      This survey... More
  Closed 22 January 2024
 • Consultation on the UK's adoption of industrial classification of economic activity

  The Office for National Statistics (ONS) would like your views on the next steps for updating UK Standard Industrial Classification (UK SIC) and to understand how you are using it. We’d like to hear your thoughts on the classification, its structure, and representation of economic activities in the UK. We want to understand how any potential changes in updating the classification framework may impact you in your use of UK SIC. Our consultation is asking which... More
  Closed 23 January 2024
37 results. Page 2 of 2